• Profesionalism la cele mai mici preturi

   

  Proiectam si executam instalatii de utilizare gaze naturale, bransamente si conducte stradale, VERIFICARI SI REVIZII TEHNICE PERIODICE OBLIGATORII.

  Citeste...
  Slide Image
   
 • VERIFICA LA TIMP CENTRALA TERMICA

   

  Proiectam si executam instalatii termice, efectuam ISCIR-ul centralelor la cele mai mici preturi, calitate maxima oferita de personal autorizat.

  Citeste...
  Citeste despre instalatia de gaze
   
 • NOI DAM ENERGIE PROIECTELOR TALE

   

  Proiectam si executam instalatii electrice exterioare si interioare pentru incinte, constructii civile si industriale, BRANSAMENTE AERIENE SI SUBTERANE si verificari PRAM.

  Citeste...
  Citeste despre instalatia de gaze
   
 • VERIFICA LA TIMP INSTALATIA DE GAZE

   

  Efectuam verificari si revizii tehnice periodice obligatorii la instalatiile de gaze la cele mai mici preturi, pentru ca dumneavoastra sa fiti in siguranta.

  Citeste...
  Verificarea instalatiei de gaze
   
 • Verificarea si testarea PRAM a instalatiilor electrice

   

  Efecturam verificari si testari PRAM pentru instalatii electrice ca dumneavoastra si caminul dumneavoastra sa fiti in siguranta maxima.

  Citeste...
  Verificarea instalatiei de gaze
   
 • SUPRAVEGHERE SI SECURITATE

   

  Montam: camere de supraveghere, alarme, sisteme de control acces, sisteme de detectie incendiu, sisteme de pontaj, interfoane, centrale telefonice, retele IT, cablare structurata.

  Citeste...
  Verificarea instalatiei de gaze
   
 • Energie gratis si inepuizabila de la soare

   

  Montam panouri solare pentru ca dumneavoastra sa beneficiati GRATIS de confort si caldura oferita de la soare

  Citeste...
  Verificarea instalatiei de gaze
   
 • Proiect debransare RADET

   

  Va scapam de grija obtinerii avizelor de debransare de la RADET. Sunati-ne si ne ocupam noi de tot.

  Citeste...
  Debransare de la RADET
   
 
 
 

Instalatii Gaze

INSTRUCŢIUNI PENTRU UTILIZAREA GAZELOR NATURALE

 

Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revine consumatorului, care răspunde pentru buna lor funcţionare.

 

Verificarea şi revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie pentru toţi consumatorii şi se efectuează de către un operator economic autorizat de către ANRE.

 

Verificarea tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de doi ani.

 

Revizia tehnică periodică a instalaţiilor de utilizare este obligatorie la interval de 10 ani în următoarele situaţii:

 

 • în cazul neutilizării instalaţiei o perioadă mai mare de 6 luni;
 • după orice eveniment care ar putea afecta funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiei.

 

În cazul situaţiilor de la punctele 1 şi 2, consumatorul are obligaţia de a anunţa operatorul licenţiat de distribuţie gaze naturale înainte de reutilizarea instalaţiei.

 

Pentru preîntâmpinarea accidentelor cu pierderi de vieţi umane şi distrugeri de bunuri materiale, ce s-ar putea produce din cauza folosirii incorecte a instalaţiilor de gaze naturale, se vor respecta cu stricteţe următoarele instrucţiuni:

 

1. Înainte de aprinderea focului se fac următoarele operaţiuni:

 

 • ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparate consumatoare de combustibili gazoşi; în centralele termice şi în încăperile cu aparate cu flacără liberă se asigură o ventilare permanentă;
 • controlul tirajului aparatelor racordate la coş; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţirea coşului de fum, curăţirea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică, deschiderea clapetelor de reglare etc.);
 • controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului se face numai după aerisirea completă;
 • asigurarea accesului aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi (prin: deschiderea uşiţelor cenuşarului la sobe, deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar, pornirea ventilatorului etc.);
 • verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz;
 • ventilarea focarelor de la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi.

 

2. La aprinderea focului în aparate consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare, se fac următoarele operaţiuni:

 

 • aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;
 • apropierea aprinzătorului de arzător;
 • deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitant cu supravegherea stabilităţii flăcării.

 

Aprinderea se face numai cu un aprinzător special construit în acest scop, fiind interzisă aprinderea directă cu chibrituri, hârtie etc.

 

Aprinderea focului Ia aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor elaborate de fabrica producătoare.

 

3. Stingerea focului:

 

Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate cu furtun, se face prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea furtunului; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră.

 

În societăţi şi instituţii, focul se aprinde şi se stinge numai de personalul instruit şi însărcinat cu această operaţiune prin grija conducerii unităţii beneficiare, iar în cazul operatorilor economici şi al centralelor termice de bloc, prin personal calificat.

 

4. Indicaţii speciale

 

La utilizarea gazelor naturale este interzis:

 

 • aprinderea focului dacă aparatul consumator de combustibili gazoşi nu este etanş sau nu are tiraj;
 • lăsarea focului nesupravegheat, la aparatele neautomatizate;
 • obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
 • modificarea instalaţiilor de gaze fără aprobări legale şi prin personae neautorizate;
 • dormitul în încăperi cu focul aprins;
 • dormitul în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coş (reşou, aragaz etc.);

 

Dacă se simte mirosul caracteristic al gazeIor naturale se iau imediat următoarele măsuri:

 

 • se sting toate focurile;
 • se deschid toate uşile şi ferestrele;
 • nu se aprinde nici o sursă de foc;
 • nu se manevrează aparate electrice;
 • nu se doarme în astfel de încăperi;
 • se anunţă imediat operatorul licenţiat de distribuţie la telefoanele:

 

DISTRIGAZ SUD RETELE – 021.9281

 

Verificarea eventualelor scăpări de gaze naturale pe care o puteti face dvs. se face prin mirosire şi cu spumă de săpun cu apă.

 

TINETI MINTE !

 

Verificarea cu flacără a instalaţiilor de gaze naturale prezintă pericol de explozie şi incendiu.

 

Dormitul în încăperi cu focul aprins sau în încăperi cu aparate consumatoare de combustibili gazoşi nelegate la coşul de fum, prezintă pericol de moarte.